09:00–09:05
Rozpoczęcie
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, prof. dr hab. n. med. Jan Walewski 
09:05–10:30
Sesja I
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
więcej szczegółów
10:30–10:45 Przerwa techniczna
10:45–12:30
Sesja II
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
więcej szczegółów
12:30–12:45 Przerwa techniczna
12:45–13:35
Sesja III
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jan Walewski  
więcej szczegółów
13:35–13:45 Przerwa techniczna
13:45–14:15
Sesja satelitarna firmy Novartis. Terapia CAR-T w leczeniu chłoniaków z perspektywy ośrodka poznańskiego
prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
więcej szczegółów
14:15–15:15
Sesja IV
Przewodnicząca:  dr n. med. Joanna Romejko-Jarosińska
więcej szczegółów
15:15
Zakończenie
Copyrights © 2021 Via Medica