Sala konferencyjna
12:0012:05
Rozpoczęcie konferencji
5 min
12:0513:10
Sesja I. Przeciwciała monoklonalne, część 1 Przewodnicząca sesji: prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
65 min

12:05 - 12:15

Immunoterapia w leczeniu nowotworów układu chłonnego prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

12:15 - 12:30

Tafasitamab w leczeniu chłoniaków agresywnych z komórek B w pierwszej i kolejnych liniach leczenia dr n. med. Anna Dąbrowska-Iwanicka

12:30 - 12:45

Inhibitory check-point w leczeniu chłoniaków nie-Hodgkina dr n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik

12:45 - 13:00

Wykład sponsorowany firmy Abbvie
CLL 14
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

13:00 - 13:10

Dyskusja
13:1013:15
Przerwa 5 min
13:1514:20
Sesja II. Przeciwciała monoklonalne, część 2 Przewodnicząca sesji: dr n. med. Joanna Romejko-Jarosińska
65 min

13:15 - 13:25

Przeciwciała bispecyficzne w leczeniu chłoniaków z komórek B dr n. med. Beata Ostrowska

13:25 - 13:40

Loncastuximab w leczeniu chłoniaków z komórek B prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

13:40 - 13:55

Wykład sponsorowany firmy Roche
Polatuzumab — chłoniaki agresywne
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

13:55 - 14:10

Wykład sponsorowany firmy Servier
Pixantron — nowości w programie lekowym
dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska

14:10 - 14:20

Dyskusja
14:2014:30
Przerwa 10 min
14:3015:10
Sesja III. Immunoterapia Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
40 min

14:30 - 14:45

Perspektywy szczepień przeciwnowotworowych w chłoniakach prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Elżbieta Sarnowska, prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Sergiusz Markowicz

14:45 - 15:00

Leki immunomodulujące w leczeniu chłoniaków — lenalidomid prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

15:00 - 15:10

Dyskusja
15:1015:40
Sesja IV. Sesja satelitarna firmy Gilead
30 min

15:10 - 15:30

Dwa oblicza CART-T prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

15:30 - 15:40

Dyskusja
15:4015:50
Przerwa 10 min
15:5016:45
Sesja V. Terapia komórkowa Przewodnicząca sesji: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
55 min

15:50 - 16:05

CAR-T w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

16:05 - 16:20

Miejsce autotransplantacji komórek krwiotwórczych w leczeniu chłoniaków dr n. med. Joanna Romejko-Jarosińska

16:20 - 16:35

Allotransplantacje haploidentyczne komórek krwiotwórczych w leczeniu chłoniaków prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

16:35 - 16:45

Dyskusja
16:45
Zakończenie konferencji
Copyrights © 2021 Via Medica